Министарству заштите животне средине је достављен захтев за издавање сагласности на документ Извештај о безбедности за комплекс Рафинерије нафте Панчево, оператора НИС а.д. Нови Сад. Увид у достављени Извештај може се извршити у просторијама Министарства заштите животне средине, Нови Београд, улица Омладинских бригада бр.1, канцеларија 329, као и у просторијама Градске управе Града Панчева, Трг Краља Петра I бр. 2-4, канцеларија 710, сваког радног дана од 11-13 часова, у трајању од 20 дана од дана објављивања овог обавештења.

Мишљења и примедбе на разматрани Извештај о безбедности могу се доставити Министарству у року од 20 дана од дана објављивања овог обавештења.

Јавна презентација и расправа биће одржана 05.новембра 2019.године у Малој сали Градске управе Града Панчева, Трг Краља Петра I бр. 2-4 са почетком у 11 часова.

Обавештење Министарства заштите животне средине