Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у згради Градске управе града Панчева, Трг Краља Петра I, бр.2-4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај. Информације и сва обавештења о јавној презентацији можете добити на телефон 013/353-304, канцеларија 609 и 610, у времену од 08:30-11:30 часова у периоду трајања јавне презентације од 7 дана, почев од 26.07.2019.

Оглас за Јавну презентацију
Текст УП
Цртежи УП