Предмет Измене плана је само део ове зоне који се налази у њеном западном делу и односи се на формирање јавне саобраћајнице унутар индустријско-пословно-производне зоне преко које би се остварио саобраћајни приступ парцелама и кроз коју би се поставила сва потребна инфраструктура.

Текст Измена ПДР
– “Сл.лист Града Панчева“ бр.22/21
Графички прилози