Радно време Комисије за спровођење избора чланова савета месних заједница
12:00 – 20:00 часова
Број телефона: 351-473