У току су завршни радови у Северној пословној зони у оквиру 4. фазе које су тим поводом обишли градоначелник Александар Стевановић, градска менаџерка Маја Витман и народни посланик Марко Младеновић.

Градоначелник Стевановић је овом приликом изјавио:

– Данас можемо да видимо да све оно што је рађено претходних година је дало резултате, а то је да ми овде имамо две светске компаније ZF и BROSE и да је Панчево на мапи индустријских градова у самом врху, односно да је индустријски центар. Ми смо 2015. и 2016. године пратећи пут председника Александра Вучића кренули у изградњу комплетне, комуналне и све остале потребне инфрастуктуре за стварање једне нове гринфилд зоне и данас је овде имамо скоро потпуно опремљену, завршава се последња деоница Улице 7. нова и оно што је још остало да се уради је кружни ток и прикључење на магистрални пут Панчево – Зрењанин, тако да ћемо овде имати потпуно опремљење две пословне зоне, у којима се већ налазе два инвеститора ЗФ и Бросе. Овде постоји потенцијал за даље ширење било постојећих инвеститора или за долазак нових инвеститора. Преко пута Северне зоне 1, припремамо нових 55 ха, односно нову гринфилд зону у којој такође стварамо услове за нове инвеститоре и већ смо ушли у израду планске документације. Након тога, ми ћемо одмах наставити инфраструктурно комунално опремање и Северне зоне 3 и надамо се да ћемо у овој зони добити можда чак и два инвеститора на овом нивоу као што су ЗФ и Бросе, а све то у циљу привредног развоја Панчева и Републике Србије. Изузетно битна ствар јесте и запошљавање наших суграђана и драго нам је да од Националне службе за запошљавање добијамо податке да је проценат незапослених сада сведен на једноцифрен број, а знамо да је пре десетак година био и 26 одсто. Такође, повећани приходи у буџету града Панчева нама омогућавају да у граду спроводимо инвестиције у које смо кренули, а можемо да видимо да је од августа прошле године до овог момента, у нашем граду асфалтирано преко 50 улица и око 30 километара новог асфалта је постављено и то је само један део. Данас већ имамо нове планове за наставак свих тих радова и они ће се одвијати у континуитету. Ми желимо да наш град умијемо, да га доведемо у стање какво наши грађани заслужују и данас имамо новца то да радимо и то ће се радити и у будућности. Чекамо да ускоро почну радови у оквиру највећих капиталних инвестиција које смо планирали за ову годину, а то је Улица Цара Лазара, наставак реконструкције централног градског језгра и наравно уређење нашег градског кеја. Све ово не би могли да урадимо да привредни раст државе није овакав какав је, а град Панчево са свим инвестицијама које су се реализовале, прати тај раст и да подигнемо град на један нови ниво, лепши ниво, пуно квалитетнији за живот.

Маја Витман, градска менаџерка објаснила је шта је урађено у оквиру 4. фазе радова:

– Након усвајања два Плана детаљне регулације укупне површине око 105 ха, Северне пословне зоне 1 и 2, у току 2016. године, кренуло се са радовима на основу техничке документације на инфраструктурном опремању, као предуслова за привлачење потенцијалних инвеститора. Kомплетна инфраструктура је изведена у дужини од 2.350 метара у улици 7. Нова и Црепајачки пут, док ће укупна дужина трасе са последњом фазом радова бити 2.700 метара. Претходни радови су се односили на изградњу саобраћајнице у ширини од 7 метара, са изградњом фекалне и водоводне мреже, полагањем средње-напонских каблова, стубова јавног осветљења и изградњом прикључка на државни пут IIА реда, односно на Јабучки пут. Изведени су и радови на комплетној реконструкцији канала за потребе одвођења атмосферских вода у сарадњи са ДТД-ом и ЈП „Воде Војводине“. У току су радови на завршној фази у дужини од 350 метара са радовима на постављању стубова јавног осветљења и изградњи нове хидрантске мреже у дужини од 80 м. Радови су још у току. Урађени су ископи, припремни радови, асфалт и стубови јавног осветљења. Остало је да се уради постављање латерни и светиљки на стубовима јавне расвете, завршетак израде канала, банкина и постављање саобраћајне сигнализације. Рок за завршетак радова је 12.06.2021. Након тога ће се урадити технички преглед изведених радова у циљу добијања употребне дозволе. Такође, у току је израда техничке документације у сарадњи са ЈП „Путеви Србије“ за изградњу кружног тока на Надиној кривини, чиме ће се решити и вишедеценијски проблем безбедности једне од најкритичнијих саобраћајних тачака у граду, на државном путу. Радови су планирани да се изведу у току ове године.