Град Панчево почиње са израдом Плана развој града Панчева 2022-2028. године у складу са скупшинском Одлуком о изради Плана развоја града Панчева 2022-2028 број II-04-06-5/2021-4 од 2.4.2021. године. План развоја представља документ најширег обухвата и највишег значаја за јединицу локалне самоуправе. Према Закону о планском систему Републике Србије, обавеза локалне самоуправе је да донесе план развоја као дугорочни елемент развојног планирања за период од најмање 7 година који усваја скупштина јединице локалне самоуправе.

Процес израде Плана водиће Координациони тим за израду Плана развоја града Панчева 2022-2028, уз подршку консултантског тима (Business Development Solutions Consaltning doo и Економски факултет Универзитета у Београду).

Пројекта израде Плана развоја града Панчева 2022-2028. суфинансиран је средствима Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу.