На основу Споразума о сарадњи ради заједничког наступа на међународним сајамским манифестацијама инвестиционог карактера чији су потписници: Аутономна покрајина Војводина, Развојна Агенција Војводине д.о.о Нови Сад и градови са територије АПВ, град Панчево је учствовао на међународном сајму некретнина и инвестиција „EXPO REAL 2019“, одржаном од 7-9. октобра 2019. године у Минхену.

Организацију наступа и израду промотивног материјала за АП Војводину водила је Развојна агенција Војводине.

На овом специјализованом сајму инвестиција и некретнина, али и инжењеринга, консалтинга и менаџмента, посетиоцима и другим учесницима и потенцијалним инвеститорима, представници града су представили инвестиционе потенцијале града Панчева, односно предности и могућности за инвестирање у нашем граду.