Данас је одржана 14. седница Скупштине града Панчева на којој су одборници усвојили предлог решења о прибављању објекта са припадајућим земљиштем на катастарској парцели 6386 К.О. Панчево непосредном погодбом, тј. новог објекта за ПУ „Дечја радост“ – вртић „Забавник“ који се налази у Улици Цара Лазара.

Градоначелник Александар Стевановић рекао је да ће се доношењем ове одлуке стећи услови за потпис уговора са физичким лицем, које ће нам отуђити објекат, а који ће послужити за смештај 167 малишана и на тај начин смањити листу чекања за толико деце, односно за 30 одсто и да ће се предузети и даље мере, јер је потпуно решавање листе чекања за вртиће један од главних приоритета градске власти.

Овај предлог подржала је и одборница и председница Савета за родну равноправност Скупштине града Панчева Ивана Росић, рекавши да овај објекат једини одговара потребама установе која је иницирала куповину, јер је наменски грађен и верификован од стране Покрајинског секретаријата за образовање. Такође, отварањем овог вртића, поред тога што се обезбеђује смештај за децу, пружа се и могућност њиховим мајкама да пронађу запослење и на тај начин се економски оснаже.

Такође, усвојен је предлог одлуке о доношењу плана детаљне регулације инфраструктурног комплекса за обновљиве изворе енергије на подручју катастарских општина Банатско Ново Село и Долово и предлог одлуке о изради плана детаљне регулације за изградњу инфраструктурних објеката – енергетских и оптичких водова у к.о. Старчево, к.о. Војловица и к.о. Панчево за повезивање комплекса „Ветроелектрана“ са објектима дистрибутивног и преносног система.

Одборници су између осталог усвојили и програме рада установа културе на територији града Панчева за 2022. годину с пројекцијама за 2023. и 2024. годину. Такође су разматрани и предлози програма рада установа културе из насељених места са територије Панчева за 2022. годину.