U sredu, 20. oktobra 2021. godine, Grad Pančevo i organizacija “Help” su svečano potpisali Ugovor o saradnji čime će otpočeti realizacija projekta „Pomoć pri zapošljavanju i samozapošljavanju ugroženih grupa“ na teritoriji grada Pančeva. Projekat finansiraju Švedska Vlada preko Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju „Sida“ i grad Pančevo, a realizuje Help u saradnji sa gradom Pančevom.

Ugovor su svečano potpisali u ime grada Pančeva, Aleksandar Stevanović, gradonačelnik i u ime organizacije “Help” Milka Đurđević, senior program menadžer.

Aleksandar Stevanović, gradonačelnik Pančeva je izrazio veliko zadovoljstvo povodom potpisivanja ugovora o realizaciji projekta zapošljavanja i samozapošljavanja ugroženih grupa:

– Ovo je projekat koji je deo jednog većeg, šireg projekta koji se relizuje na teritoriji Republike Srbije, a uz podršku Vlade Švedske i ovo je zaista jedna sjajna stvar. Mi smo i u prošloj godini imali isto ovako saradnju sa organizacijom “Help”, a saradnja će se nastaviti u budućnosti. Ove godine ćemo podeliti 33 granta u visini od 2.000,00 i 3.600,00 evra za zapošljavanje ili samozapošljavanje teže zapošljivih kategorija stanovništva i to je nešto što grad Pančevo u kontinuitetu godinama sprovodi kroz meru Lokalnog akcionog plana za zapošljavanje. Mi sa našim Lokalnim planom za zapošljavanje želimo da pružimo mogućnost svim stanovnicima Pančeva da dođu do svog radnog mesta u skladu sa stručnom spremom koju imaju. Ovo je jedna od sedam mera koju mi sprovodimo kroz LAPZ. Želim da se zahvalim ovim putem organizaciji “Help” i Švedskoj Vladi što nas podržavaju na ovom putu.

Milka Đurđević, senior program menadžer iz organizacije “Help”, zahvalila se Švedskoj Vladi i Švedskoj agenciji za međunarodni razvoj i saradnju što su omogućili realizaciju projekta „Pomoć pri zapošljavanju i samozapošljavanju ugroženih grupa“ u gradu Pančevu:

– Posebno ćemo se fokusirati na one ugrožene grupe koje su u velikom riziku od socijalne isključenosti i siromaštva, kao što su Romi, neformalni sakupljači sekundarnih sirovina, žene, mladi, višečlane porodice, niže obrazovane grupe i manjinske grupe. Mi ćemo organizovati tokom oktobra i novembra informativne kampanje u kojima ćemo pozvati preko medija i preko naših postera sve zainteresovane da dođu na naše informativne sastanke na kojima ćemo podeliti prijavne formulare preko kojih će moći da apliciraju za ovu vrstu pomoći.

Ukupna vrednost projekta je 2.876.010.80 evra i biće implementiran od jula 2021. do juna 2025. godine u 16 opština i gradova u Republici Srbiji. Ukupna vrednost investicije za grad Pančevo u prvoj jednogodišnjoj fazi projekta iznosi oko 75.000,00 evra.