На основу члана 41. Статута града Панчева (“Службени лист града Панчева” бр. 25/15-пречишћен текст, 12/16 , 8/19 и 16/19) и члана 62. Пословника Скупштине града Панчева (“Службени лист града Панчева” бр. 1/15-пречишћен текст), Председник Скупштине града Панчева сазива 35. седницу Скупштине града Панчева.

Седница ће се одржати 06. новембра 2019. године, са почетком у 10 часова у Великој сали зграде града Панчева.