У уторак, 5. јула 2016. године у Сали на IX спрату Градске управе града Панчева у 11.00 часова биће одржана радионица коју организују Град Панчево и Национална алијанса за локални економски развој.

Циљ радионице је да се градским званичницима представе резултати и препоруке које су детаљно разматране на одржаним фокус групама које су биле усмерене на младе из руралних подручја, незапослене преко 50 година, особе са инвалидитетом и цивилни сектор као спону између грађана и Града.

Поред представљања резултата, заједничка радионица ће омогућити и мапирање решења у погледу друштвено одрживог развоја града, интегритета у јавним службама и повећања друштвене одговорности и ангажмана грађана у процесу доношења одлука.

Радионица је намењена градским званичницима, представницима јавних институција, удружења и заинтересованим грађанима.