U okviru Analize implementacije Strategije razvoja grada Pančeva 2014-2020, pribavljene kroz istoimeni projekat, Grad Pančevo je bio u prilici da detaljno sagleda način implementacije krovnog strateškog dokumenta i dobije preporuke za unapređenje procesa planiranja na lokalnom nivou.
Plan razvoja jedinice lokalne samouprave jeste dugoročni dokument razvojnog planiranja najšireg obuhvata i najvišeg značaja, a dobijene preporuke će pomoći svim učesnicima u procesu izrade novog sedmogodišnjeg plana da izrade što kvalitetniji planski dokument.
Ključne preporuke za izradu novog Plana razvoja grada Pančeva navedene u Analizi su:
Plan razvoja treba da sadrži daleko manje prioritetnih ciljeva;
Hijerarhijski postaviti prioritetne ciljeve, i u okviru njih mere za postizanje tih ciljeva;
Obavezno definisanje jasnih pokazatelja na nivou prioritetnog cilja, uz obaveznu baznu i ciljnu vrednost. Baznu vrednost bazirati na konkretnim analitičkim podacima (pregled i analiza postojećeg stanja);
Pokazatelje povezati sa pokazateljima Ciljevima održivog razvoja (CO)R kao i oblastima EU politika (pregovaračka poglavlja) kojima doprinose odabrani prioritetni ciljevi;
U opštem delu odluke o budžetu navoditi isključivo jasno definisane kapitalne
projekte, vremenski ograničene i finansijski određene; obezbediti da se svi višegodišnji kapitalni projekti adekvatno predstavljaju i prate u svim budžetima dok traje realizacija projekta
Sinhronizovati proces razvojnog planiranja sa procesom finansijskog planiranja, kontinuirano tokom cele godine, i u skladu sa kalendarom;
Usvajiti daleko manje planskih dokumenata.

Projekat Analize implementacije Strategije razvoja grada Pančeva 2014-2020 sufinansiran je sredstvima Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu i Grada Pančeva.