Svetski dan borbe protiv trgovine ljudima obeležava se šesti put 30. jula ove godine, nakon što je ustanovljen novembra 2013. godine u okviru rezolucije: „Poboljšanje koordinacije napora protiv trgovine ljudima“, usvojene na 68. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, a u kontekstu podizanja svesti o situaciji u kojoj se nalaze žrtve trgovine ljudima i u cilju promocije njihovih prava.

Razmere problema trgovine ljudima i njegov uticaj na život i zdravlje ljudi dovele su do aktivnog uključivanja Crvenog krsta Srbije u nastojanje da se spreči i olakša ljudska patnja, a samo zajedničkom, sveobuhvatnom i kontinuiranom aktivnošću svih institucija i društveno odgovornih organizacija može se stati na put ovom ozbiljnom problemu.

Crveni krst Pančevo vredan je član Tima za borbu protiv trgovine ljudima grada Pančeva, koje je obrazovalo Gradsko veće grada Pančeva. Koristi se raznovrstan i interesantan didaktički materijal u radu sa decom i mladima, ali i razvijaju novi načini kako bi se skrenula pažnja šire javnosti na ovaj problem. Fokus delovanja ove godine je skretanje pažnje na radnu eksploataciju kao jednom od vidova trgovine ljudima. Takođe, Crveni krst Pančevo ima i veliki broj volontera koji su obučeni za rad sa mladima na temu trgovine ljudima, a od početka godine je održano 26 radionica i obuhvaćeno 830 dece.

Crveni krst Pančevo tradicionalno obeležava Svetski dan borbe protiv trgovine ljudima 30. jula. Cilj akcije obeležavanja je da što veći broj ljudi bude upoznat sa problemom trgovine ljudima i sa načinima prevencije.

Ove godine uz podršku BIG PANČEVO tržnog centra organizuju se različite aktivnosti namenjene svim uzrastima.

Dođite na druženje i učenje zajedno od 18 do 20 časova, 30. jula na otvorenom parking prostoru između H&M prodavnice i CineStar bioskopa.

Trgovina ljudima kao oblik modernog ropstva je zloupotreba ljudskih bića i povreda njihovih osnovnih ljudskih prava, radi sticanja materijalne koristi!

Ne dozvoli da te prevare i iskoriste, informiši sebe i druge!