ОБАВЕШТЕЊЕ О НАРЕДБИ О ЗАБРАНИ ОКУПЉАЊА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ НА ЈАВНИМ МЕСТИМА У ЗАТВОРЕНОМ ПРОСТОРУ

Влада Републике Србије је на 218. седници одржаној 11.03.2020. године донела Закључак којим даје сагласност Министру здравља да донесе наредбу о забрани окупљања у Републици Србији на јавним местима у затвореном простору када се окупља више од 100 лица.

Министар здравља је у складу са наведеним закључком, на основу члана 53. Закона о заштити становништва од заразних области („Сл. гласник РС“ број 15/16), а на предлог Републичке стручне комисије за заштиту становништва од заразних болести и Института за јавно здравље Србије “Др Милан Јовановић Батут“ донео Наредбу о забрани окупљања у Републици Србији на јавним местима у затвореном простору број:512-02-9/1/2020-01, којом се ради спречавања ширења заразне болести „COVID-19“ забрањују јавна окупљања на целој територији Републике Србије на јавним местима у затвореним просторима када се окупља више од 100 лица. Ова забрана ће се примењивати док траје опасност од ширења наведене болести на целој територији Републике Србије.

Потребно је да сви угоститељски објекти непосредно и директно спроводе све проглашене и објављене налоге Владе Републике Србије, Министарства здравља, Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић- Батут“, као и других релевантних органа за спровођење мера из става 2. обавештења.

Неопходно је да се у циљу примене проглашених мера прате средства јавног информисања и да се по објављеним упутсвима надлежних органа поступа правовремено и на захтеван начин.

Непоступање по наложеним мерама повлачи за собом одговорност на основу прописа којима се регулише заштита становништва од заразних болести, те су угоститељски објекти дужни да наложене мере спроводе директно и непосредно.

Obavestenje o naredbi