У четвртак, 7. јула 2016. године у 11.00 часова у сали на IX спрату у Градској управи града Панчева биће одржана конференција за новинаре на којој ће говорити члан Градског већа задужен за подручје рада, запошљавања и социјалне политике Миленко Чучковић, директор Центра за социјални рад Зоран Албијанић и руководилац Сигурне куће Јасна Вујичић, на тему лиценце за испуњавање услова и стандарда за пружање услуге Прихватилишта за жене и децу жртве породичног насиља, коју је добио Центар за социјални рад „Солидарност“ Панчево.

Наиме, Центар за социјални рад „Солидарност“ Панчево, 21.јуна 2016. године добио је решење којим се утврђује да су испуњени услови и стандарди за пружање услуге Прихватилиште за жене и децу жртве породичног насиља и добијање ограничене лиценце (на пет година), прописане Правилником о лиценцирању организација социјалне заштите, а у складу са Законом о социјалној заштити. Решење је издало Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. Лиценца је јавна исправа којом се потврђује да организација социјалне заштите испуњава утврђене услове за пружање одређене услуге.