За време извођења радова на фекалној канализацији у улицама Карађорђевој и Моше Пијаде у Панчеву одређује се привремени режим са изменом режима саобраћаја:

I – фаза – на раскрсници улица Моше Пијаде и Димитрија Туцовића, где се врши тотална обустава саобраћаја у улици Моше Пијаде, после раскрснице са улицом Димитрија Туцовића, посматрано из правца улице Бранка Радичевића ка улици Димитрија Туцовића, на раскрсници улица Моше Пијаде и Карађорђеве, где се врши тотална обустава саобраћаја из свих праваца и на раскрсници улица Моше Пијаде и Светог Саве, са тоталном обуставом саобраћаја у улици Моше Пијаде после раскрснице са улицом Светог Саве, посматрано из правца улице Светог Саве ка улици Карађорђевој у Панчеву.

II – фаза – у улици Карађорђевој, између улица Моше Пијаде и Патријарха Арсенија Чарнојевића, са тоталном обуставом саобраћаја.

III – фаза – у улици Карађорђевој, између улица Патријарха Арсенија Чарнојевића и Матије Гупца, са тоталном обуставом саобраћаја.

Ово решење важи у периоду од 04.09.2019. до 10.09.2019. године за I фазу радова и од 04.09.2019. до 04.10.2019. године за II и III фазу радова.