У оквиру реализације Пројекта “Сачувај главу – остани на мотоциклу безбедан”, за ученике средњих школа у Панчеву биће одржане три интерактивне образовне трибине: у Електротехничкој школи ”Никола Тесла” (24.01.), у Машинској школи “Панчево” (25.01.) – за ученике Машинске школе “Панчево” и Техничке школе ”23. мај” и у Гимназији ”Урош Предић” (31.01.).

Учесници интерактивне трибине ће стећи основна знања о безбедном учествовању у саобраћају у својству возача и сувозача на „двоточкашима“, спознати ризике које носи учествовање у саобраћају, подићи степен саобраћајне културе и стећи одређен ниво друштвене одговорности и свести о значају поштовања саобраћајних прописа и употребе заштитне опреме.

Тема трибине ће обухватити: динамичке законитости равнотеже, утицај саобраћајних ситуација, технике вожње, ризике учествовања у саобраћају, значај сигнализационе и заштитне опреме за безбедну вожњу „двоточкаша“.

Пројекат „Сачувај главу – остани на мотоциклу безбедан“ намењен је унапређењу образовања и васпитања из области безбедности у саобраћају ученика завршних разреда средњих школа у граду Панчеву, са акцентом на безбедну вожњу „двоточкаша“ – бицикла, скутера и мотоцикла, који су све више популарни међу младима.

Пројекат заједнички реализују Комитет за безбедност саобраћаја града Панчева и спортско удружење „Мотоклуб Безбедност“ из Београда.