И ове године 9. ЕКО РЕГАТА ТАМИШ полази из Панчева, у петак, 17. августа и продужава за Опово задржавајући се у Јабуци, Глогоњу (на ноћењу). Еко регата ће проћи крај Сефкерина, а потом стиже у Опово (где ноћи) и у недељу, 19. августа се враћа за Панчево, са успутним задржавањем у Јабуци.

Од 16. јула 2018. почиње пријава учесника у регати, како за старе, тако и за нове регаташе (пожељно са препоруком старих), што ће трајати до 7. августа ове године.

Уколико неко од новозаинтересованих регаташа жели да се придружи без препоруке пређашњих, пожељан је претходни контакт са координатором организационог тима регате, на телефон 013/308-881.

За све учеснике контакт имејл је: milorad.timcenko@pancevo.rs, а пријава треба да садржи и број телефона и име и презиме учесника. По успостављању телефонског контакта (у вези испуњавања услова за учешће у регати) организатори ће у повратном имејлу послати апликациони формулар за електронску пријаву и хитну доставу. У зависности од очекиваних услова на пловном путу, уколико буде било потребе, пре поласка регате, а до 10. августа, организатори ће заказати и телефонски интервју са пријављеним учесницима, уколико габарити њихових пловила то изискују.

Овакав начин пријаве је неопходан за све нове и старе регаташе како би сви чији габарити чамаца одступају од безбедносних услова пловидбе Тамишем, били на време упозорени. Иначе, формално-правно река Тамиш још увек није пловни пут, мада је у плану реализације “Стратегије развоја пловних путева Републике Србије од 2015. до 2025”.

Сви учесници регате морају испуњавати прописане услове, што ће бити верификовано од момента пријаве па све до 10.08.2018. године.

Сви услови за пловидбу, на потезу од Панчева до Опова, морају бити испуњени, а то су: лимитирани газ, висина, дужина и ширина пловила. Услови ће зависити од прогнозираног водостаја Тамиша, што је главни лимитирајући фактор за учеснике и њихова пловила током одржавања регате.