Град Панчево|grad@pancevo.rs

Измене Јавног позива послодавцима

/Измене Јавног позива послодавцима

Градоначелник града Панчева прихвата Закључак II Савета за запошљавање града Панчева број II -06-06-24/2015-4 од 14.07.2015. године у вези са реализацијом мере активне политике запошљавања “Стручна пракса” за 2015. годину, који је саставни део овог закључка.

ЗАКЉУЧАК II

Савет за запошљавање града Панчева даје позитивно мишљење на све предлоге измена резултата Јавног позива послодавцима за учешће у реализацији мере активне политике запошљавања „Стручна пракса“ за 2015. годину, односно Табеле 2 Стручна пракса 2015., која је саставни део Закључка II Савета за запошљавање града Панчева број II -06-06-24/2015-3 од 11. јуна 2015. године, оцењујући их оправданим и сврсисходним, а које измене се односе на следеће послодавце и предложене су из следећих разлога:

1. Alm Nonwoven manufacturing doo – одустао од учешћа у мери активне политике запошљавања “Стручна пракса” за 2015. годину, те је Савет дао позитивно мишљење да се на место одусталог послодавца, уврсти ВС „ЗОО ЦЕНТАР“ доо Панчево, у свему према својој пријави поднетој на Јавни позив послодавцима за учешће у реализацији мере активне политике запошљавања „Стручна пракса“ за 2015.годину.

2. Саша Левнајић, адвокат – спречен да учествује у мери активне политике запошљавања “Стручна пракса” за 2015. годину из разлога избора овог лица за заменика градоначелника града Панчева, те је Савет дао позитивно мишљење да се на место одусталог послодавца, уврсти Основно Јавно Тужилаштво у Панчеву, у свему према својој пријави поднетој на Јавни позив послодавцима за учешће у реализацији мере активне политике запошљавања „Стручна пракса“ за 2015.годину.

3. „ Mega Modulor“ doo Панчево – поднело молбу да му се уместо дипломираног инжењера грађевине, одобри стручна пракса за дипломираног инжењера архитектуре јер му се са аспекта обављања послова унутар фирме исказала преча потреба за дипломираним инжењером архитектуре, у односу на дипломираног инжењера грађевине, с тим да је за оба занимања поднео обједињену пријаву на Јавни позив послодавцима за учешће у реализацији мере активне политике запошљавања „Стручна пракса“ за 2015.годину.

4. ЈКП „Грејање“ Панчево – поднело молбу да му се уместо дипломираног економисте (ВСС), одобри стручна пракса за једно лице више стручне спреме – економске струке јер му се са аспекта обављања послова унутар предузећа исказала преча потреба за лицем више стручне спреме – економске струке, у односу на дипломираног економисту високе стручне спреме.

5. Агенција за књиговодство „Љиљана“ Панчево – поднело молбу да јој се уместо једног лица више стручне спреме – економске струке, одобри стручна пракса за једно лице средње стручне спреме – економске струке јер јој се са аспекта обављања послова унутар Агенције исказала преча потреба за лицем средње стручне спреме – економске струке, у односу на лице више стручне спреме – економске струке.

6. ЈП Војводина шуме ШГ „Банат“ Панчево – поднело молбу да му се уместо одобреног временског трајања праксе од 6 месеци одобри трајање од 12 месеци, као и накнада за полагање стручног испита с обзиром да је за дипломираног инжењера шумарства, који ће обављати стручну праксу, Законом о шумама („Службени гласник РС”, бр. 30/2010 и 93/2012) предвиђена обавеза полагања стручног испита.

7. АД Панчево – одустао од учешћа у мери активне политике запошљавања “Стручна пракса” за 2015. годину.

8. Дом омладине Панчево – поднео је молбу да се изврши исправка грешке у Табели 2 – Стручна пракса 2015., колони 19, редном броју 41 у погледу висине стручне спреме лица које ће обављати стручну праксу, наводећи да је у самој пријави на Јавни позив послодавцима за учешће у реализацији мере активне политике запошљавања „Стручна пракса“ за 2015. годину, Дом омладине Панчево исказао потребу за једним инжењером аудио – видео технологија више стручне спреме, а да му је грешком одобрено лице са високом стручном спремом.

Табела 2 – Стручна пракса 2015. – пречишћен текст чини саставни део овог Закључка.

2018-07-13T14:34:08+00:0030/07/2015|
Величина слова
Контраст