Град Панчево|grad@pancevo.rs

Јавни позив за доделу награда најбољим студентима/кињама града Панчева, на завршним годинама студија у школској 2015/16. години

/Јавни позив за доделу награда најбољим студентима/кињама града Панчева, на завршним годинама студија у школској 2015/16. години

Регионални центар за таленте “Михајло Пупин” Панчево и Канцеларија за младе града Панчева позивају студенте и студенткиње који су школскe 2015/16. године први пут уписали завршну годину четворогодишњих студија или студија у дужем трајању (други степен студија по Болоњском систему школовања) на факултетима чији је оснивач Република Србија, a који испуњавају следеће услове:

  • држављани су Републике Србије или имају статус избеглице или расељеног лица,
  • имају пребивалиште на територији града Панчева, односно боравиште за лица која имају статус избеглог или расељеног лица,
  • први пут су уписали завршну годину студија у школској 2015/16. години,
  • имају просечну оцену током свих година студирања најмање 9,00,

да се пријаве на Јавни позив за доделу награда најбољим студентима/кињама града Панчева, за постигните резултате током школовања и образовања, за школску 2015/16. годину.

Потребно је да студенти и студенткиње који испуњавају наведене услове, доставе следећу документацију:

  1. Пријаву (писану у слободној форми) са кратком биографијом са адресом, бројем телефона и имејлом;
  2. потврду факултета о упису завршне године студија у школској 2015/2016. години;
  3. потврду факултета о просечној оцени током свих година студирања;
  4. копију личне карте; и
  5. копију уверења о држављанству, односно документа којим се доказује статус избеглог или расељеног лица.

Наведену документацију доставити у затвореној коверти, са назнаком Пријава на Јавни позив за доделу награда најбољим студентима/кињама града Панчева, за постигните резултате током школовања и образовања, за школску 2015/16. годину, најкасније до 15.07.2016. године, Канцеларији за младе града Панчева (Градска управа града Панчева, 2. спрат, канцеларија број 204), радним данима од 9 до 15 часова, или са истом назнаком послати поштом, на следећу адресу:

Градска управа града Панчева-Канцеларија за младе (Канцеларија 204)
Трг краља Петра I, број 2-4, 26101 Панчево

Пријаву доставити и електронским путем, на мејл kancelarijazamlade@pancevo.rs. За све додатне информације студенти и студенткиње се могу обратити Канцеларији за младе града Панчева, путем телефона 013/308-907 или мејла kancelarijazamlade@pancevo.rs.

2018-07-13T14:26:17+00:00 23/06/2016|
Величина слова
Контраст