KD-pregovaracki bez objavljivanja poziva 234-2018

Konkursna dokuemntacija-pregovarački postupak 234-2018