Spisak ustanova kulture u gradu i naseljenim mestima:
1. Kulturni centar Pančeva, ulica Vojvode Živojina Mišića 4. Pančevo, tel: 013/332-334; faks: 013/346-579, direktor Nemanja Rotar, e-mail: kcp@3dnet.rs ; Galerija: panart@panet.rs


2. Gradska biblioteka Pančevo
, ulica Nemanjina 1. Pančevo, tel. i faks: 013/513-755, 314-655,

direktor Dejan Bosnić
:pa-knjiga@panet.rs
3. Narodni muzej Pančevo , ulica Trg kralja Petra I, Pančevo,
tel: 013/342-666; faks: 013/342-666, direktorka Svetlana Mesicki,
muzejpancevo.rs

mejl:  info@muzejpancevo.rs


4. Istorijski arhiv Pančevo
, ulica Nemanjina 7, Pančevo,
tel: 013/318-421; faks: 013/317-344, direktor Milan Jakšić,
arhivp@panet.rs


5. Zavod za zaštitu spomenika kulture u Pančevu
, ulica Žarka Zrenjanina 17, Pančevo, tel: 013/351-472 i 348-487; faks: 013/351-851, direktor Dušanka Antonijev Stajić

zavod@panet.rs
6. Dom omladine Pančevo , ulica Svetog Save 10, Pančevo, tel. i faks:
013/311-315, 331-073;vd direktor Nenad Maletin
info@domomladinepancevo.com
7. Dom kulture «29. Novembar» Starčevo , ulica Pančevački put 2,
26232 Starčevo, tel: 013/631-128, uslužni faks MZ: 013/631-144,
direktor Vidomir Jelesijević

dkstarcevo@yahoo.com
8. Dom kulture «Vuk Karadžić Omoljica , ulica Trg oslobođenja br.1, 26230
Omoljica, tel: 013/617-005, uslužni faks: 013/617-036, direktor Đurica Jovanov,

domkulture@krstarica.com
9. Dom kulture «Žarko Zrenjanin» Ivanovo , ulica Dože Đerđa 62, 26233
Ivanovo, tel: 013/629-129, direktor Marko Guran,
marko.guran@gmail.com
10. Dom kulture «4. Oktobar» Banatski Brestovac , ulica Pančevačka bb,
26234 Banatski Brestovac, tel: 013/626-133, uslužni faks MZ:
013/626- 101, direktorka Jovanka Gruičić
11. Dom kulture «Kočo Racin Jabuka , ulica Ivo Lole Ribara 2, Jabuka,
tel: 013/624-067, uslužni faks MZ: 013/2624-046, direktorka Jelena Krstevski

dkjabuka@madnet.rs
12. Dom kulture «Mladost» Glogonj , ulica 1. Maj 82, 26202 Glogonj,
Tel: 063/8953439, direktor Jovanovski Slavko

dkglogonj@yahoo.com

 
13. Dom kulture «Bratstvo-Jedinstvo» Kačarevo , ulica Maršala Tita 37,
26212 Kačarevo, tel: 013/712-050, direktor Marjan Muškinja

muskinjart@yahoo.com
14. Dom kulture «3. Oktobar» Banatsko Novo Selo , ulica Maršala Tita 73,
26314 Banatsko Novo Selo, tel. i faks: 013/615-114, direktor Sorin Boljanac

dkbns@donet.rs
15. Dom kulture «25. Maj» Dolovo , ulica Kralja Petra I 36, 26227 Dolovo, tel.  013/634-006, direktor Branislav Pavlov

biblioteka.dolovo@gmail.com