Kultura

Kultura 2018-01-28T21:23:05+00:00

Javni poziv licima koja su stekla status lica koja samostalno obavljaju umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture radi ostvarivanja prava na uplatu doprinosa za penzijsko, invalidsko i zdravstveno osiguranje za 2018. godinu

Zaključkom II-06-020-2/2017-1382  Gradonačelnik grada Pančeva raspisao je: JAVNI POZIV licima koja su stekla status lica koja samostalno obavljaju umetn [...]

Veličina slova
Kontrast