ImeVeličinaBr.Preuzimanja
Zapisnik sa 10. sednice Skupštine - 17.03.1.7 MB391
Zapisnik sa 11. sednice Skupštine-19.05 2.0 MB210
Zapisnik sa 12. sednice Skupštine-13.071.1 MB204
Zapisnik sa 13. sednice Skupštine-22.08815.8 KB220
Zapisnik sa 14. sednice Skupštine-31.08536.6 KB214
Zapisnik sa 15. sednice Skupštine - 31.08.682.8 KB237
Zapisnik sa 16. sednice Skupštine - 29.091.1 MB217
Zapisnik sa 17. sednice Skupštine-17.11983.3 KB276
ImeVeličinaBr.Preuzimanja
Zapisnik sa 44. sednice Skuoštine-12.02.1.4 MB444
Zapisnik sa 45. sednice Skuoštine-03.03.735.8 KB369
Zapisnik sa 46. sednice Skuoštine-18.03.328.5 KB383
Zapisnik sa 47. sednice Skuoštine-31.03..922.7 KB394
Zapisnik sa Konstitutivne sednice-19.05.445.9 KB370
Zapisnik sa 2. sednice Skuoštine-17.06.1.6 MB365
Zapisnik sa 3. sednice Skuoštine-04.07.1.6 MB353
Zapisnik sa 4. sednice Skuoštine-20.07.548.9 KB257
Zapisnik sa 5. sednice Skuoštine-20.07.259.5 KB239
Zapisnik sa 6. sednice Skuoštine-12.102.4 MB252
Zapisnik sa 7. sednice Skuoštine-04.11.119.8 KB274
Zapisnik sa 8. sednice Skuoštine-29.11.1.2 MB258
Zapisnik sa 9. sednice Skuoštine-29.12.1.9 MB282
ImeVeličinaBr.Preuzimanja
Zapisnik sa 26. sednice Skuoštine-09.02.2.4 MB434
Zapisnik sa 27. sednice Skuoštine-27.02.1.9 MB450
Zapisnik sa 28. sednice Skuoštine-11.03.525.6 KB429
Zapisnik sa 29. sednice Skuoštine-09.04.802.4 KB402
Zapisnik sa 30. sednice Skuoštine-08.05.244.1 KB402
Zapisnik sa 31. sednice Skuoštine-12.06.928.9 KB426
Zapisnik sa 32. sednice Skuoštine-11.06233.0 KB411
Zapisnik sa 33. sednice Skuoštine-19.06.480.2 KB434
Zapisnik sa 34. sednice Skuoštine-02.07.845.0 KB429
Zapisnik sa 35. sednice Skuoštine-29.06.83.3 KB408
Zapisnik sa 36. sednice Skuoštine-28.07.867.2 KB440
Zapisnik sa 37. sednice Skuoštine-07.08.138.0 KB424
Zapisnik sa 38. sednice Skuoštine-31.08.306.9 KB447
Zapisnik sa 39. sednice Skuoštine-14.09.735.4 KB415
Zapisnik sa 40. sednice Skuoštine-15.10.138.0 KB452
Zapisnik sa 41. sednice Skuoštine-21.10.1.4 MB443
Zapisnik sa 42. sednice Skuoštine-30.11.762.2 KB373
Zapisnik sa 43. sednice Skuoštine-28.12.1.6 MB351