ImeVeličinaBr.Preuzimanja
Zapisnik sa 10. sednice Skupštine - 17.03.1.7 MB428
Zapisnik sa 11. sednice Skupštine-19.05 2.0 MB241
Zapisnik sa 12. sednice Skupštine-13.071.1 MB233
Zapisnik sa 13. sednice Skupštine-22.08815.8 KB254
Zapisnik sa 14. sednice Skupštine-31.08536.6 KB245
Zapisnik sa 15. sednice Skupštine - 31.08.682.8 KB266
Zapisnik sa 16. sednice Skupštine - 29.091.1 MB248
Zapisnik sa 17. sednice Skupštine-17.11983.3 KB313
ImeVeličinaBr.Preuzimanja
Zapisnik sa 44. sednice Skuoštine-12.02.1.4 MB475
Zapisnik sa 45. sednice Skuoštine-03.03.735.8 KB398
Zapisnik sa 46. sednice Skuoštine-18.03.328.5 KB418
Zapisnik sa 47. sednice Skuoštine-31.03..922.7 KB422
Zapisnik sa Konstitutivne sednice-19.05.445.9 KB399
Zapisnik sa 2. sednice Skuoštine-17.06.1.6 MB399
Zapisnik sa 3. sednice Skuoštine-04.07.1.6 MB385
Zapisnik sa 4. sednice Skuoštine-20.07.548.9 KB285
Zapisnik sa 5. sednice Skuoštine-20.07.259.5 KB268
Zapisnik sa 6. sednice Skuoštine-12.102.4 MB290
Zapisnik sa 7. sednice Skuoštine-04.11.119.8 KB306
Zapisnik sa 8. sednice Skuoštine-29.11.1.2 MB291
Zapisnik sa 9. sednice Skuoštine-29.12.1.9 MB315
ImeVeličinaBr.Preuzimanja
Zapisnik sa 26. sednice Skuoštine-09.02.2.4 MB468
Zapisnik sa 27. sednice Skuoštine-27.02.1.9 MB499
Zapisnik sa 28. sednice Skuoštine-11.03.525.6 KB460
Zapisnik sa 29. sednice Skuoštine-09.04.802.4 KB430
Zapisnik sa 30. sednice Skuoštine-08.05.244.1 KB440
Zapisnik sa 31. sednice Skuoštine-12.06.928.9 KB455
Zapisnik sa 32. sednice Skuoštine-11.06233.0 KB442
Zapisnik sa 33. sednice Skuoštine-19.06.480.2 KB466
Zapisnik sa 34. sednice Skuoštine-02.07.845.0 KB458
Zapisnik sa 35. sednice Skuoštine-29.06.83.3 KB436
Zapisnik sa 36. sednice Skuoštine-28.07.867.2 KB469
Zapisnik sa 37. sednice Skuoštine-07.08.138.0 KB451
Zapisnik sa 38. sednice Skuoštine-31.08.306.9 KB475
Zapisnik sa 39. sednice Skuoštine-14.09.735.4 KB446
Zapisnik sa 40. sednice Skuoštine-15.10.138.0 KB482
Zapisnik sa 41. sednice Skuoštine-21.10.1.4 MB481
Zapisnik sa 42. sednice Skuoštine-30.11.762.2 KB404
Zapisnik sa 43. sednice Skuoštine-28.12.1.6 MB382