ImeVeličinaBr.Preuzimanja
Zapisnik sa 10. sednice Skupštine - 17.03.1.7 MB358
Zapisnik sa 11. sednice Skupštine-19.05 2.0 MB184
Zapisnik sa 12. sednice Skupštine-13.071.1 MB176
Zapisnik sa 13. sednice Skupštine-22.08815.8 KB191
Zapisnik sa 14. sednice Skupštine-31.08536.6 KB188
Zapisnik sa 15. sednice Skupštine - 31.08.682.8 KB214
Zapisnik sa 16. sednice Skupštine - 29.091.1 MB185
Zapisnik sa 17. sednice Skupštine-17.11983.3 KB240
ImeVeličinaBr.Preuzimanja
Zapisnik sa 44. sednice Skuoštine-12.02.1.4 MB412
Zapisnik sa 45. sednice Skuoštine-03.03.735.8 KB342
Zapisnik sa 46. sednice Skuoštine-18.03.328.5 KB352
Zapisnik sa 47. sednice Skuoštine-31.03..922.7 KB370
Zapisnik sa Konstitutivne sednice-19.05.445.9 KB340
Zapisnik sa 2. sednice Skuoštine-17.06.1.6 MB336
Zapisnik sa 3. sednice Skuoštine-04.07.1.6 MB330
Zapisnik sa 4. sednice Skuoštine-20.07.548.9 KB229
Zapisnik sa 5. sednice Skuoštine-20.07.259.5 KB210
Zapisnik sa 6. sednice Skuoštine-12.102.4 MB222
Zapisnik sa 7. sednice Skuoštine-04.11.119.8 KB246
Zapisnik sa 8. sednice Skuoštine-29.11.1.2 MB225
Zapisnik sa 9. sednice Skuoštine-29.12.1.9 MB250
ImeVeličinaBr.Preuzimanja
Zapisnik sa 26. sednice Skuoštine-09.02.2.4 MB404
Zapisnik sa 27. sednice Skuoštine-27.02.1.9 MB417
Zapisnik sa 28. sednice Skuoštine-11.03.525.6 KB402
Zapisnik sa 29. sednice Skuoštine-09.04.802.4 KB372
Zapisnik sa 30. sednice Skuoštine-08.05.244.1 KB374
Zapisnik sa 31. sednice Skuoštine-12.06.928.9 KB401
Zapisnik sa 32. sednice Skuoštine-11.06233.0 KB383
Zapisnik sa 33. sednice Skuoštine-19.06.480.2 KB406
Zapisnik sa 34. sednice Skuoštine-02.07.845.0 KB401
Zapisnik sa 35. sednice Skuoštine-29.06.83.3 KB381
Zapisnik sa 36. sednice Skuoštine-28.07.867.2 KB414
Zapisnik sa 37. sednice Skuoštine-07.08.138.0 KB398
Zapisnik sa 38. sednice Skuoštine-31.08.306.9 KB422
Zapisnik sa 39. sednice Skuoštine-14.09.735.4 KB390
Zapisnik sa 40. sednice Skuoštine-15.10.138.0 KB424
Zapisnik sa 41. sednice Skuoštine-21.10.1.4 MB411
Zapisnik sa 42. sednice Skuoštine-30.11.762.2 KB347
Zapisnik sa 43. sednice Skuoštine-28.12.1.6 MB321