Град Панчево|grad@pancevo.rs
Савет за буџет и финансије2018-08-09T14:54:54+00:00

Савет за буџет и финансије разматра предлоге одлука и других општих аката који се односе на финансирање послова града, таксе, накнаде и друге јавне приходе, буџет и завршни рачун, као и друга питања из области имовинско-правних односа и финансија града.

Савет за буџет и финансије има председника, заменика председника и 7 (седам) чланова које бира и разрешава Скупштина, из реда одборника, стручњака из области наведених у претходном ставу и грађана.

Величина слова
Контраст