Skupština za sve

Skupština za sve2018-08-09T14:32:15+02:00

Šest lokalnih samouprava dobilo je grantove u iznosu od 18.000 evra (Bosilegrad, Petrovac na Mlavi, Bujanovac, Novi Pazar, Subotica i Pančevo) od strane Saveta Evrope, a u okviru projekta Saveta Evrope i Evropske Unije “Promocija ljudskih prava i zaštita manjina u jugoistočnoj Evropi”. Grad Pančevo projekat „Skupština za sve“ realizovao je u periodu od 2. febrara 2015. godine do 2. februara 2016. godine.

O projektu:

Potreba za realizacijom ovog projekta potiče od samog Statuta grada Pančeva. U njemu, mađarski, rumunski, makedonski i bugarski jezik i pismo su u upotrebi na teritoriji grada, zajedno sa srpskim jezikom i ćiriličnim pismom. Međutim, veliko pitanje je, da li upravo pripadnici nacionalnih zajednica razumeju prava koja su stekli i da li ta prava koriste u svakodnevnom životu. Cilj projekta bio je da istraži ova pitanja i da poveća upotrebu jezika nacionalnih zajednica. Postoji, takođe, potreba lokalnih vlasti i lokalnog stanovništva da se slovački jezik tretira na sličan način. Zato je namera ovog projektnog tima bila da istraži mogućnost uvođenja slovačkog jezika u službenu upotrebu na ovim prostorima.

Osnovni cilj projekta je da što veći broj građana – pripadnika mađarske, rumunske, bugarske, makedonske i slovačke nacionalne zajednice, bude informisan i bolje upoznat sa mogućnostima da koristi svoj jezik u službenoj upotrebi u Pančevu, kao i podsticanje da aktivno koriste svoje jezike, čime se doprinosi kulturnoj i jezičkoj heterogenosti grada Pančeva. Na ovaj način i lokalna samouprava uspostavlja trajnu i održivu saradnju sa Nacionalnim savetima nacionalnih manjina.

Glavne aktivnosti u okviru projekta bile su: prevod Statuta grada Pančeva i Odluke o socijalnoj zaštiti i prevod dokumenta pod nazivom “Zaustavimo nasilje nad ženama” na mađarski, rumunski, bugarski, makedonski i slovački jezik, zatim, izrada internet stranica Grada Pančeva na ovim jezicima, na kojima su dostupna prevedena dokumenta. Na jezicima pomenutih nacionalnih zajednica objavljen je, takođe, priručnik “Imaš pravo da…”, sa ciljem da informiše građane o njihovim pravima u domenu službene upotrebe jezika i pisma. Publikacija je građanima predstavljena u mesnim zajednicama Banatsko Novo Selo, Ivanovo, Jabuka i Vojlovica. Zaključen je Memorandum o saradnji između Grada Pančeva i Nacionalnih saveta nacionalnih manjina, i to bugarske, mađarske, makedonske, rumunske i slovačke nacionalne zajednice, a organizovan je i okrugli sto o pravima i perspektivama nacionalnih zajednica i, ujedno, završna konferencija projekta, kada su razmenjena mišljenja i ideje u vezi sa ciljevima i rezultatima projekta, ali i o mogućnostima dalje saradnje nacionalnih zajednica i grada Pančeva.

Projekat je pratila i komunikacijska i marketinška kampanja preko klasičnih i društvenih medija, izrađeni su posebni spotovi, kreiran vizuelni identitet projekta i promotivni materijal i postavljeni višejezični bilbordi na svih šest prilaza gradu Pančevu.

bilbord

Ovim projektom Grad Pančevo učinio je rad Skupštine dostupnim svim zainteresovanim građanima, uzimajući u obzir zastupljenost mađarske, rumunske, bugarske, makedonske i slovačke nacionalne manjine koje tradicionalno žive u naseljima Banatsko Novo Selo, Ivanovo, Jabuka i Vojlovica. Pripadnici nacionalnih manjina u Pančevu informisani su o svojim pravima i ohrabreni da ih koriste u većoj meri.

Materijal koji je preveden na jezike nacionalnih manjina možete preuzeti ovde  Imaš pravo da…

Informacije

Go to Top