Град Панчево|grad@pancevo.rs

Скупштина за све

Скупштина за све2018-08-09T14:32:15+02:00

Шест локалних самоуправа добило је грантове у износу од 18.000 евра (Босилеград, Петровац на Млави, Бујановац, Нови Пазар, Суботица и Панчево) од стране Савета Европе, а у оквиру пројекта Савета Европе и Европске Уније “Промоција људских права и заштита мањина у југоисточној Европи”. Град Панчево пројекат „Скупштина за све“ реализовао је у периоду од 2. фебрара 2015. године до 2. фебруара 2016. године.

О пројекту:

Потреба за реализацијом овог пројекта потиче од самог Статута града Панчева. У њему, мађарски, румунски, македонски и бугарски језик и писмо су у употреби на територији града, заједно са српским језиком и ћириличним писмом. Међутим, велико питање је, да ли управо припадници националних заједница разумеју права која су стекли и да ли та права користе у свакодневном животу. Циљ пројекта био је да истражи ова питања и да повећа употребу језика националних заједница. Постоји, такође, потреба локалних власти и локалног становништва да се словачки језик третира на сличан начин. Зато је намера овог пројектног тима била да истражи могућност увођења словачког језика у службену употребу на овим просторима.

Основни циљ пројекта је да што већи број грађана – припадника мађарске, румунске, бугарске, македонске и словачке националне заједнице, буде информисан и боље упознат са могућностима да користи свој језик у службеној употреби у Панчеву, као и подстицање да активно користе своје језике, чиме се доприноси културној и језичкој хетерогености града Панчева. На овај начин и локална самоуправа успоставља трајну и одрживу сарадњу са Националним саветима националних мањина.

Главне активности у оквиру пројекта биле су: превод Статутa града Панчева и Одлукe о социјалној заштити и превод документа под називом “Зауставимо насиље над женама” на мађарски, румунски, бугарски, македонски и словачки језик, затим, израда интернет страница Града Панчева на овим језицима, на којима су доступна преведена документа. На језицима поменутих националних заједница објављен је, такође, приручник “Имаш право да…”, са циљем да информише грађане о њиховим правима у домену службене употребе језика и писма. Публикација је грађанима представљена у месним заједницама Банатско Ново Село, Иваново, Јабука и Војловица. Закључен је Меморандум о сарадњи између Града Панчева и Националних савета националних мањина, и то бугарске, мађарске, македонске, румунске и словачке националне заједнице, а организован је и округли сто о правима и перспективама националних заједница и, уједно, завршна конференција пројекта, када су размењена мишљења и идеје у вези са циљевима и резултатима пројекта, али и о могућностима даље сарадње националних заједница и града Панчева.

Пројекат је пратила и комуникацијска и маркетиншка кампања преко класичних и друштвених медија, израђени су посебни спотови, креиран визуелни идентитет пројекта и промотивни материјал и постављени вишејезични билборди на свих шест прилаза граду Панчеву.

bilbord

Овим пројектом Град Панчево учинио је рад Скупштине доступним свим заинтересованим грађанима, узимајући у обзир заступљеност мађарске, румунске, бугарске, македонске и словачке националне мањине које традиционално живе у насељима Банатско Ново Село, Иваново, Јабука и Војловица. Припадници националних мањина у Панчеву информисани су о својим правима и охрабрени да их користе у већој мери.

Материјал који је преведен на језике националних мањина можете преузети овде  Имаш право да…

Информације

Go to Top