Skupštinu grada Pančeva čine odbornici, koje biraju građani na neposrednim izborima, tajnim glasanjem, u skladu sa zakonom i Statutom grada Pančeva. Odbornici se biraju na četiri godine. Odborniku počinje i prestaje odbornički mandat pod uslovima i na način utvrđen zakonom.

Skupština grada Pančeva ima 70 odbornika:

 • Aleksić Marija
 • Aleksić Sreten
 • Arsenović Vesna
 • Ašanin Zoran
 • Bisak Ana
 • Blažotić Stjepan
 • Bogatinčević Predrag
 • Bogosavljev Stanko
 • Vidanović Vidosava
 • Videski Stojan
 • Vujović Vesna
 • Glamočanin  Srđan
 • Gligorijev Dragoslav
 • Gligorić Dragana
 • Gligorić Branislav
 • Dangubić Nikola
 • Dojčinović Nenad
 • Duduj Joška
 • Dumitru Vidana
 • Đerfi Šandor
 • Đukić Pavle
 • Đurica Vladimir
 • Đurica Milorad
 • Jevrić Jovana
 • Jelisavčić Žarko
 • Jovanović Dejan
 • Jovanović Dušica
 • Jovanović Zoran
 • Jovčić Ivica
 • Keljević Vladan
 • Kirbus Nada
 • Kiš Tigran
 • Kodran Sanja
 • Krunić Marija
 • Luković Aleksandar
 • Lukač Đorđe
 • Mijović Rajko
 • Milovanović Jovana
 • Minić Dubravka
 • Miričić Dragan
 • Mladenović Marko
 • Mrđen Slobodan
 • Naumovski Zoran
 • Nikolić Božidar
 • Petković Oliver
 • Petrović Branka
 • Petrović Gorana
 • Petrović Jelica
 • Petrovački Jovan
 • Radivojev Sonja
 • Rajačić Zoran
 • Rosić Ivana
 • Simeunović Dejan
 • Stavrevski Igor
 • Stanić Zoran
 • Stanišić Ljubomir
 • Stanojković Milan
 • Stojić Dušan
 • Sušec Željko
 • Tešić Ivan
 • Todorović Milica
 • Tončev Denko
 • Topić Nedeljko
 • Ćebić Nikola
 • Ćurčin Nikola
 • Uskoković Nikola
 • Filipović Vitomir
 • Higl Boharević Nađa
 • Cvetković Slobodan
 • Šijaković Obrad

Pravo i dužnost odbornika je da učestvuje u radu Skupštine i radnih tela čiji je član. Odbornici su dužni da najkasnije 48 časova pre početka zakazane sednice obaveste sekretara Skupštine o eventualnoj sprečenosti učešća na sednici.

Pravo odbornika na naknadu troškova za dolazak i odlazak na sednicu Skupštine i njenih radnih tela i na naknadu drugih troškova vezanih za vršenje odborničke funkcije uređuje se posebnom odlukom Skupštine.

Odbornik ima pravo da bude obaveštavan o svim pitanjima čije mu je poznavanje potrebno radi vršenja funkcije odbornika.

Radi potpunijeg obaveštavanja, odbornicima se redovno dostavljaju službene publikacije i informativni i dokumentacioni materijal o pitanjima koja su na dnevnom redu sednice Skupštine i o drugim pitanjima iz delokruga Skupštine.

Odbornik ima pravo da traži obaveštenja i objašnjenja od predsednika Skupštine, predsednika stalnih radnih tela Skupštine, sekretara Skupštine, gradonačelnika, Gradskog veća, načelnika Gradske uprave o pitanjima koja se odnose na poslove iz okvira njihovih prava i dužnosti, odnosno poslova iz nadležnosti organa na čijem se čelu nalazi, a koja su mu potrebna za vršenje funkcija odbornika.