Правилник о облику, садржини и начину вођења евиденције гостију у угоститељском објекту за смештај

Правилник о облику, садржини и начину вођења евиденције гостију
у угоститељском објекту за смештај