Eвиденција издатих решења у поступку категоризације приватног смештаја за издавање туристима на територији града Панчева у 2020. години

Eвиденција издатих решења у поступку категоризације приватног смештаја за издавање туристима на територији града Панчева у 2020. години