Eвиденција издатих решења у поступку категоризације приватног смештаја за издавање туристима на територији града панчева на дан 22.10.2019. године

Eвиденција издатих решења у поступку категоризације приватног смештаја за издавање туристима на територији града панчева на дан 22.10.2019. године