Evidencija izdatih rešenja u postupku kategorizacije privatnog smeštaja za izdavanje turistima na teritoriji grada pančeva na dan 09.08.2019. godine

Evidencija izdatih rešenja u postupku kategorizacije privatnog smeštaja za izdavanje turistima na teritoriji grada pančeva na dan 09.08.2019. godine