Евиденција издатих решења у поступку категоризације приватног смештаја за издавање туристима на територији града панчева на дан 09.08.2019. године

Евиденција издатих решења у поступку категоризације приватног смештаја за издавање туристима на територији града панчева на дан 09.08.2019. године