Sertifikacija

Grad Pančevo je od 2015. godine nosilac regionalnog sertifikata o povoljnom poslovnom okruženju stečenog kroz Program sertifikacije opština i gradova sa povoljnim poslovnim okruženjem u Jugoistočnoj Evropi (BFC SEE) koji sprovodi NALED. Ovim sertifikatom grad Pančevo je dokazao da spada u grupu lokalnih samouprava koje su ocenjene kao visoko efikasne i pouzdane u pogledu pruanja usluga građanima i privredi.

Ispunjavanjem 12 kriterijuma i velikog broja podkriterijuma grad Pančevo je pokazao da le lokalna samouprava koja ima i sprovodi dugoročnu strategiju razvoja, da rukovodstvo ima jasan plan mera i aktivnosti za stvaranje konkurentnog poslovnog okruženja, da je formalno funkcionalno Odeljenje za lokalni ekonomski razvoj koje učestvuje u kreiranju i realizaciji strategije i brine o potrebama postojeće privrede i potencijalnih investitora, kao i da je formiran funkcionalni Privredni savet gde se čuje glas privrede i neguje partnerski odnos u rešavanju svih pitanja značajnih za ekonomski razvoj.