Сертификација

Град Панчево је од 2015. године носилац регионалног сертификата о повољном пословном окружењу стеченог кроз Програм сертификације општина и градова са повољним пословним окружењем у Југоисточној Европи (BFC SEE) који спроводи НАЛЕД. Овим сертификатом град Панчево је доказао да спада у групу локалних самоуправа које су оцењене као високо ефикасне и поуздане у погледу пруања услуга грађанима и привреди.

Испуњавањем 12 критеријума и великог броја подкритеријума град Панчево је показао да ле локална самоуправа која има и спроводи дугорочну стратегију развоја, да руководство има јасан план мера и активности за стварање конкурентног пословног окружења, да је формално функционално Одељење за локални економски развој које учествује у креирању и реализацији стратегије и брине о потребама постојеће привреде и потенцијалних инвеститора, као и да је формиран функционални Привредни савет где се чује глас привреде и негује партнерски однос у решавању свих питања значајних за економски развој.