Град Панчево|grad@pancevo.rs

Привреда

Привреда 2018-01-28T21:22:29+00:00

 

310, 2017

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ПРЕДУЗЕТНИКА, МИКРО И МАЛИХ ПРАВНИХ ЛИЦА ОД ИНТЕРЕСА ЗА РАЗВОЈ И РЕВИТАЛИЗАЦИЈУ ПОСЛОВА КОЈИ СЕ СМАТРАЈУ УМЕТНИЧКИМ И СТАРИМ ЗАНАТИМА, ОДНОСНО ПОСЛОВИМА ДОМАЋЕ РАДИНОСТИ У 2017. ГОДИНИ

Покрајински секретаријат за привреду и туризам, расписује ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ПРЕДУЗЕТНИКА, МИКРО И МАЛИ [...]

310, 2017

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДТСАВА У ОКВИРУ ПРОГРАМА ПОДСТИЦАЈА РАЗВОЈА ПРЕДУЗЕТНИШТВА КРОЗ ПОДРШКУ ИНВЕСТИЦИЈААМА У ПРИВРЕДИ

Програм подстицања развоја предузетништва кроз подршку инвестицијама у привреди спроводи Министарство привреде у сарадњи са Фондом за развој Републике [...]

1109, 2017

Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области локалног и регионалног економског развоја

Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине расписује ЈАВНИ КОНКУРС за финансирање и суфинансирање пројеката у области локалног и регион [...]

709, 2017

Jaвни кoнкурс зa дoдeлу бeспoврaтних срeдстaвa прeдузeтницимa, микрo и мaлим прaвним лицимa – приврeдним субjeктимa сa тeритoриje грaдa Пaнчeвa зa нaбaвку мaшинa и oпрeмe зa 2017. гoдину

Град Панчево додељује бесповратна средства у укупном износу од 5.000.000,00 динара која су опредељена Одлуком о буџету града Панчева за 2017. годину, [...]

609, 2017

Резултати Јавног позива послодавцима за учешће у реализацији мере активне политике запошљавања стручна пракса за 2017. годину

Градоначелник града Панчева, дана 01.09.2017. године, разматрао је Предлог закључка о прихватању Закључка II Савета за запошљавање града Панчева, у ве [...]

 

 

 

 

Величина слова
Контраст