Privreda

Privreda2019-04-17T12:47:40+02:00

Aktuelnosti

Rezultati Javnog poziva za učešće srednjih škola sa teritorije grada Pančeva na konkursu za dodelu sredstava, u vezi sa realizacijom mere . . .

Rezultati Javnog poziva za učešće srednjih škola sa teritorije grada Pančeva na konkursu za dodelu sredstava, u vezi sa realizacijom mere: „Unapređenje [...]

03/06/2019|

Rezultati Javnog poziva studentima za učešće u meri “Studentska letnja praksa” u 2019. godini

Gradonačelnik grada Pančeva, je dana 30.05.2019. godine, razmatrao Predlog zaključka o prihvatanju Zaključka III Saveta za zapošljavanje grada Pančeva broj [...]

03/06/2019|

Rezultati Javnog poziva za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica iz kategorije teže zapošljivih lica u 2019. godini

Gradonačelnik grada Pančeva, je dana 30.05.2019. godine, razmatrao Predlog zaključka o prihvatanju Zaključka I Saveta za zapošljavanje grada Pančeva broj I [...]

03/06/2019|

Rezultati Javnog poziva poslodavcima za dodelu subvencije za otvaranje novih radnih mesta u 2019. godini

Gradonačelnik grada Pančeva, je dana 30.05.2019. godine, razmatrao Predlog zaključka o prihvatanju Zaključka VII Saveta za zapošljavanje grada Pančeva broj [...]

03/06/2019|

Javni poziv za učešće u programu podrške privrednim društvima za ulazak u lance dobavljača multinacionalnih kompanija

Razvojna agencija Srbije (RAS) objavila je Javni poziv za učešće u programu podrške privrednim društvima za ulazak u lance dobavljača multinacionalnih [...]

15/05/2019|

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava preduzetnicima, mikro i malim pravnim licima – privrednim subjektima sa teritorije grada Pančeva za nabavku mašina i opreme za 2019. godinu

Javnim konkursom Grad Pančevo dodeljuje bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 5.000.000,00 dinara koja su opredeljena Odlukom o budžetu grada Pančeva [...]

24/04/2019|