Privreda

Privreda2019-04-17T12:47:40+02:00

Aktuelnosti

Rezultati Javnog poziva za dodelu subvencije za otvaranje novih radnih mesta u 2019. godini – drugi krug

Gradonačelnik grada Pančeva, je dana 15.07.2019. godine, razmatrao Predlog zaključka o prihvatanju Zaključka II Saveta za zapošljavanje grada Pančeva broj [...]

19/07/2019|

Rezultati Javnog poziva za dodelu subvencije početnicima u biznisu – samozapošljavanje u 2019. godini – drugi krug

Gradonačelnik grada Pančeva, je dana  11.07.2019. godine, razmatrao Predlog zaključka o prihvatanju Zaključka I Saveta za zapošljavanje grada Pančeva broj [...]

17/07/2019|

Rezultati Javnog poziva za dodelu subvencije početnicima u biznisu – samozapošljavanje u 2019. godini

Gradonačelnik grada Pančeva, je dana 30.05.2019. godine, razmatrao Predlog zaključka o prihvatanju Zaključka VI Saveta za zapošljavanje grada Pančeva broj [...]

20/06/2019|

Rezultati Javnog poziva pružaocima usluga za učešće u Programu za podršku početnicima u biznisu (pravno – finansijsko savetovanje u poslovanju) u 2019. godini

Gradonačelnik grada Pančeva, je dana 30.05.2019. godine, razmatrao Predlog zaključka o prihvatanju Zaključka V Saveta za zapošljavanje grada Pančeva broj I [...]

03/06/2019|

Rezultati Javnog poziva poslodavcima za učešće u realizaciji mere aktivne politike zapošljavanja stručna praksa u 2019. godini

Gradonačelnik grada Pančeva, je dana 30.05.2019. godine, razmatrao Predlog zaključka o prihvatanju Zaključka II Saveta za zapošljavanje grada Pančeva broj [...]

03/06/2019|

Rezultati Javnog poziva za učešće srednjih škola sa teritorije grada Pančeva na konkursu za dodelu sredstava, u vezi sa realizacijom mere . . .

Rezultati Javnog poziva za učešće srednjih škola sa teritorije grada Pančeva na konkursu za dodelu sredstava, u vezi sa realizacijom mere: „Unapređenje [...]

03/06/2019|

Rezultati Javnog poziva studentima za učešće u meri “Studentska letnja praksa” u 2019. godini

Gradonačelnik grada Pančeva, je dana 30.05.2019. godine, razmatrao Predlog zaključka o prihvatanju Zaključka III Saveta za zapošljavanje grada Pančeva broj [...]

03/06/2019|

Rezultati Javnog poziva za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica iz kategorije teže zapošljivih lica u 2019. godini

Gradonačelnik grada Pančeva, je dana 30.05.2019. godine, razmatrao Predlog zaključka o prihvatanju Zaključka I Saveta za zapošljavanje grada Pančeva broj I [...]

03/06/2019|

Rezultati Javnog poziva poslodavcima za dodelu subvencije za otvaranje novih radnih mesta u 2019. godini

Gradonačelnik grada Pančeva, je dana 30.05.2019. godine, razmatrao Predlog zaključka o prihvatanju Zaključka VII Saveta za zapošljavanje grada Pančeva broj [...]

03/06/2019|