Основни економски индикатори

1. Основни подаци ОСНОВНИ ЕКОНОМСКИ ИНДИКАТОРИ ГРАДА ПАНЧЕВА: А) ОСНОВНИ ПОДАЦИ Град Панчево – Степен развијености: I група (изнад републичког просека ) Становништво и површина.. Површина (у km2 ) 756 Број становника према Попису 2002 127.162 Број становника према Попису 2011 123.414 Број становника – процена 2019 119.509 Радно способно становништво (15-64 година) према попису 2011 86.728 Број регистрованих запослених према општини пребивалишта – територија града Панчева (2019) – годишњи просек 30.736 У правним лицима (привредна друштва, предузећа, установе, задруге и друге организације) 23.574 Приватни предузетници (лица која самостално обављају делатност) и запослени код њих 6.642 Регистровани индивидуални пољопривредници 520 Просечна зарада по запосленом без пореза и доприноса (мај 2020) 57.153 Извор: АПР, РЗС, Општине и региони у РС 2. Структура привреде Број запослених/незапослених и зараде 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Број запослених 29.931 29.177 29.733 29.919 30.736 Број незапослених 10.590 10.423 8.841 8.260 6.635 7.145 Просечна зарада без … Настави са читањем Основни економски индикатори