Основни економски индикатори

1. Основни подаци ОСНОВНИ ЕКОНОМСКИ ИНДИКАТОРИ ГРАДА ПАНЧЕВА: А) ОСНОВНИ ПОДАЦИ Град Панчево – Степен развијености: I група (изнад републичког просека ) Становништво и површина .. Површина (у km2 ) 756 Број становника према Попису 2002 127.162 Број становника према Попису 2011 123.414 Број становника – процена 2017 119.960 Радно способно становништво (15-64 година) према попису 2011 86.728 Број регистрованих запослених (2019) – годишњи просек 30.736 У правним лицима (привредна друштва, предузећа, установе, задруге и друге организације) 23.574 Приватни предузетници (лица која самостално обављају делатност) и запослени код њих 6.642 Регистровани индивидуални пољопривредници 520 Извор: АПР, РЗС, Општине и региони у РС 2. Структура привреде Број запослених/незапослених и зараде   2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Број запослених 29.931 28.069 30.555 30.538 29.931 29.177 29.733 37.067 37.990 Број незапослених 11.480 11.577 11.560 11.089 10.590 10.423 8.841 8.260 6.635 Просечна зарада без пореза и доприноса (РСД) 43.621 47.558 … Настави са читањем Основни економски индикатори