1. Osnovni podaci

OSNOVNI EKONOMSKI INDIKATORI GRADA PANČEVA:
A) OSNOVNI PODACI
Grad Pančevo – Stepen razvijenosti: I grupa (iznad republičkog proseka )
Stanovništvo i površina

..

Površina (u km2 ) 756
Broj stanovnika prema Popisu 2002 127.162
Broj stanovnika prema Popisu 2011 123.414
Broj stanovnika – procena 2017 119.960
Radno sposobno stanovništvo (15-64 godina) prema popisu 2011 86.728
Broj registrovanih zaposlenih (2019) – godišnji prosek 30.736
U pravnim licima (privredna društva, preduzeća, ustanove, zadruge i druge organizacije) 23.574
Privatni preduzetnici (lica koja samostalno obavljaju delatnost) i zaposleni kod njih 6.642
Registrovani individualni poljoprivrednici 520

Izvor: APR, RZS, Opštine i regioni u RS

2. Struktura privrede

Broj zaposlenih/nezaposlenih i zarade

 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Broj zaposlenih

29.931

28.069

30.555

30.538

29.931

29.177 29.733 37.067 37.990

Broj nezaposlenih

11.480

11.577

11.560

11.089

10.590

10.423

8.841

8.260

6.635

Prosečna zarada bez poreza i doprinosa (RSD)

43.621

47.558

50.754

50.196

49.021

49.172 50.090 49.291 54.134

*Izvor APR, poslednje ažurno stanje se odnosi na period 01.01. – 31.12.2019.

..**Izvor APR, poslednje ažurno stanje se odnosi na period 01.01. – 31.12.2019.Izvor APR, poslednje ažurno stanje se odnosi na period 01.01. – 31.12.2019.
Kvalifikaciona struktura nezaposlenog stanovništva

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Nekvalifikovani

3.389

3.420

3.348

3.236

3.005

2.973

2.735

2.472

1.978

Niža stručna sprema i polukvalifikovani

670

634

586

527

495

448

366

315

271

Kvalifikovani

2.329

2.375

2.359

2.253

2.091

2.015

1.644

1.497

1.208

Srednja stručna sprema

3.614

3.588

3.654

3.547

3.465

3.487

2.823

2.822

2.202

Visokokvalifikovani

127

135

146

106

97

86

75

56

37

Viša stručna sprema

490

439

407

359

330

315

287

273

215

Visoka stručna sprema

861

986

1.060

1.061

1.107

1.099

911

825

724

Ukupno

11.480

11.577

11.560

11.089

10.590

10.423

8.841

8.260

6.635

*Izvor APR, poslednje ažurno stanje se odnosi na period 01.01. – 31.12.2019.

.Broj privrednih društava

 ojrednh društavaivrednih društava

Broj privrednih društava

2015

2016

2017

2018

2019

Aktivni

1.824

1.868

1.902

1.957

1.627

Novoosnovani

124

120

119

102

140

Brisani / ugašeni

51

34

32

58

566

*Izvor APR, poslednje ažurno stanje se odnosi na period 01.01. – 31.12.2019.

.Broj preduzetnika

Broj preduzetnika

2015

2016

2017

2018

2019

Aktivni

4.638

4.776

4.911

5.167

5.275

Novoosnovani

519

649

559

632

651

Brisani / ugašeni

794

512

429

374

556

*Izvor APR, poslednje ažurno stanje se odnosi na period 01.01. – 31.12.2019.