Infrastruktura

Infrastruktura 2018-01-28T21:22:19+00:00

INFRASTRUKTURA

Infrastruktura

Izgradnja i uređenje grada:

http://www.direkcija.pancevo.rs/

– Poslovi u oblasti urbanizma, građevinskog zemljišta, puteva, stambenoj oblasti i ostalim delatnostima.

Električna energija:

Elektovojvodina

http://www.elektrovojvodina.rs/

–  Kapacitet mreže nije iskorišćen u potpunosti i ima prostora za priključivanje novih i većih korisnika.
–  Na području Pančeva za veće snage u najbližoj TS 110/20kV potrebno je izgraditi i opremiti izvod do planirane lokacije.
– Najveća snaga koja se može dobiti je 2MW u gradu i 5MW u selima.

Vodovod i kanalizacija:                      

– Maksimalan kapacitet vodovoda je 15.000.000m 3

– Maksimalan kapacitet kanalizicije 7.000.000m 3

– 65% korisnika koji su priključeni na vodovodnu mrežu priključeni  su i na kanalizacionu, samo na teritoriji grada.
– Naselja su u planu priključenja na gradsku kanalizacionu mrežu.
– Većina industrije nije priključena na gradsku kanalizacionu mrežu jer troši velike količine vode i ima sopstvene kanalizacione sisteme.

http://www.vodovodpa.rs/

Prirodan Gas:   

http://www.srbijagas.com/naslovna.1.html

– Gasna mreža postoji na većem delu Pančevačke teritorije.

– Sa 6 strana stižu gasovodi visokog pritiska.

Telekomunikacije:  

    

http://www.telekom.rs

– U radu je 49.900 POTS telefonskih priključaka (80%na digitalnim centralama).
– Dvojnih priključaka ima oko 9,5%.
– Mobilna telefonija MTS i Telenor mreža pokrivaju u potpunosti teritoriju Pančeva.

 

Upravljanje otpadom:     

 

http://www.jkphigijena.rs/

– Sakupljanje smeća, starih stvari, korišćenih predmeta i otpadaka.
– Odvoz otpadaka, kao što su ostaci razrušenih zgrada.
– Odstranjivanje otpadaka spaljivanjem ili na drugi način.
– Sabijanje otpadaka.
– Odlaganje otpadaka na zemljište ili vodu i zakopavanje.
– Uklanjanje otpada iz posuda za otpatke na javnim mestima.
– Čišćenje i polivanje ulica, staza i parkirališta.
– Uklanjanje snega i leda sa pešačkih staza i posipanje soli i peska.
– Pražnjenje i čišćenje septičkih jama i tankova i održavanje fekalne deponije.
– Uređivanje i održavanje deponije.

Završena je nova deponija, projektovana po kapacitetu za 200.000 stanovnika.
Urađena je Studija izvodljivosti za regionalnu deponiju Pančevo-Opovo iz sredstava Evropske Unije.

Uređenje javnih zelenih površina:     

 

http://www.jkpzelenilo.co.rs/

– Održavanje zelenih površina, pijaca, groblja, uređenje enterijera i eksterijera, usluge mehanizacije i sadni materijal.

Grejanje:

 

http://www.grejanje-pancevo.co.rs/wp/

– Proizvodnja i snabdevanje parom i toplom vodom.

 

Veličina slova
Kontrast