Privreda

Privreda2018-10-30T13:23:29+00:00

Javni uvid Nacrta elaborata o opravdanosti otuđenja neizgrađenog građevinskog zemljišta – katastarske parcele broj 9416/25 k.o. Pančevo, bez naknade, kompaniji „ZF SERBIA D.O.O. PANČEVO“

Javni uvid Nacrta elaborata o opravdanosti otuđenja neizgrađenog građevinskog zemljišta katastarske parcele broj 9416/25 K.O. Pančevo, neposrednom pogod [...]

15/03/2019|

Rezultati Poziva za prijavu i učešće u realizaciji Projekta “Smanjenje siromaštva kroz mogućnosti zapošljavanja u cilju pristupanja Srbije Evropskoj Uniji”- radna praksa za mlade u 2018/2019

Realizacija programa ili mera aktivne politike zapošljavanja – Projekat „Smanjenje siromaštva kroz mogućnost zapošljavanja u saradnji sa „Help“ organizacijom [...]

25/02/2019|

Rezultati Javnog konkursa za dodelu bespovratnih sredstava preduzetnicima, mikro i malim pravnim licima – privrednim subjektima sa teritorije grada Pančeva za nabavku mašina i opreme za 2018. godinu

Gradonačelnik grada Pančeva je dana 07.12.2018. godine razmatrao Predlog za donošenje zaključka u vezi sa Javnim konkursom za dodelu bespovratnih sredst [...]

11/12/2018|

Rezultati javnog poziva za dodelu subvencija početnicima u biznisu za samozapošljavanje-žensko preduzetništvo u 2018. godini

Gradonačelnik grada Pančeva, je dana 13.11.2018. godine, razmatrao Predlog zaključka o prihvatanju Zaključka I Saveta za zapošljavanje grada Pančeva broj I [...]

27/11/2018|

Rezultati javnog poziva za dodelu subvencija početnicima u biznisu za samozapošljavanje u 2018. godini

Gradonačelnik grada Pančeva, je dana 13.11.2018. godine, razmatrao Predlog zaključka o prihvatanju Zaključka I Saveta za zapošljavanje grada Pančeva broj I [...]

27/11/2018|
Veličina slova
Kontrast