Adresar ustanova obrazovanja

Vuk Stefanović Karadžić

Škola Ive Lole Ribara 2 Starčevo Vojvodina 26232 Srbija Telefon: 013 631955 Telefon: 013 631-007 Internet prezentacija: OŠ „Vuk Stefanović Karadžić“