Adresar ustanova obrazovanja

Miroslav Mika Antić

Škola Dušana Petrovića Šaneta 11 Pančevo Vojvodina 26101 Srbija Telefon: (013) 362-111 Telefon: (013) 316-449 Internet prezentacija: OŠ "Miroslav Antić Mika"