Adresar ustanova obrazovanja

Mašinska škola „Pančevo“

Škola Braće Jovanovića 103 Pančevo Vojvodina 26101 Srbija Telefon: (013) 314-024 Telefon: (013) 316-396