Adresar ustanova obrazovanja

Škola Braće Jovanovića 89 Pančevo Vojvodina 26101 Srbija Telefon: (013) 318-977 Telefon: (013) 333-456 Internet prezentacija: 23 maj
Return to top.
Škola Trg Maršala Tita 8 Glogonj Vojvodina 26202 Srbija Telefon: (013) 627-030
Return to top.
Škola Lava Tolstoja 30 Pančevo Vojvodina 26101 Srbija Telefon: (013) 344-998 Internet prezentacija: OŠ "Đura Jakšić"
Return to top.
Škola Zmaj Jovina 3 Pančevo Vojvodina 26101 Srbija Telefon: (013) 346-023 Internet prezentacija: OŠ "Jovan Jovanovć Zmaj"
Return to top.
Škola Vojvode Živojina Mišića 2 Pančevo Vojvodina 26101 Srbija Telefon: (013) 345-976 Telefon: (013) 347-328 Internet prezentacija: Jovan Bandur
Return to top.
Škola Novoseljanski put 31 Pančevo Vojvodina 26101 Srbija Telefon: (013) 310-932 Telefon: (013) 219-0024 Internet prezentacija: Josif Pančić
Return to top.
Škola Žarka Zrenjanina 179 Pančevo Vojvodina 26101 Srbija Telefon: (013) 2345 071
Return to top.
Škola Vladimira Žestića 21 Pančevo Vojvodina 26101 Srbija Telefon: (013) 352-663 Internet prezentacija: OŠ "Branko Radičević"
Return to top.
Škola Petefi Šandora 33-35 Pančevo Vojvodina 26101 Srbija Telefon: (013) 348-080 Internet prezentacija: OŠ „Bratstvo Jedinstvo“
Return to top.
Škola Karađorđeva 87 Pančevo Vojvodina 26101 Srbija Telefon: 013 353313 Internet prezentacija: Osnovna škola „Vasa Živković“
Return to top.
Škola Ive Lole Ribara 2 Starčevo Vojvodina 26232 Srbija Telefon: 013 631955 Telefon: 013 631-007 Internet prezentacija: OŠ „Vuk Stefanović Karadžić“
Return to top.
Škola Trg Borisa Kidriča 10 Jabuka Vojvodina 26201 Srbija Telefon: (013) 2624-059 Telefon: (013) 2358-005 Internet prezentacija: OŠ "Goce Delčev"
Return to top.
Škola Žarka Zrenjanina 25 Pančevo Vojvodina 26101 Srbija Telefon: (013) 351-187 Telefon: (013) 351-649 Internet prezentacija: Dimitrije Parlić
Return to top.
Škola Trg Svetog Save 3 Omoljica Vojvodina 26230 Srbija Telefon: (013) 617-014 Internet prezentacija: OŠ „Dositej Obradović“
Return to top.
Škola Hercegovačka 12 Kačarevo Vojvodina 26212 Srbija Telefon: (013) 601-510 Telefon: (013) 602-938 Internet prezentacija: OŠ "Žarko Zrenjanin"
Return to top.
Škola Serdara Janka Vukotića 7 Pančevo Vojvodina 26101 Srbija Telefon: (013) 2315-965 Telefon: (013) 2334-061 Internet prezentacija: OŠ "Isidora Sekulić"
Return to top.
Škola Cara Dušana 34 Pančevo Vojvodina 26101 Srbija Home Phone: (013) 353-284 Internet prezentacija: Mara Mandić
Return to top.
Škola Braće Jovanovića 103 Pančevo Vojvodina 26101 Srbija Telefon: (013) 314-024 Telefon: (013) 316-396
Return to top.
Škola Pasterova 2 Pančevo Vojvodina 26101 Srbija Telefon: (013) 2511-772 Internet prezentacija: Stevica Jovanović
Return to top.
Škola Dušana Petrovića Šaneta 11 Pančevo Vojvodina 26101 Srbija Telefon: (013) 362-111 Telefon: (013) 316-449 Internet prezentacija: OŠ "Miroslav Antić Mika"
Return to top.
Škola 29. novembra 56 Ivanovo Srbija 26233 Srbija Telefon: (013) 629-106 Internet prezentacija: OŠ "Moše Pijade"
Return to top.
Škola Maksima Gorkog 7 Pančevo Vojvodina 26101 Srbija Telefon: (013) 2352-615 Telefon: (013) 316-806 Internet prezentacija: Nikola Tesla
Return to top.
Škola Olge Petrov 1 Banatski Brestovac Vojvodina 26234 Srbija Telefon: (013) 626-121 Internet prezentacija: OŠ "Olga Petrov"
Return to top.
Škola Oslobođenja 25 Pančevo Vojvodina 26101 Srbija Telefon: (013) 314-349 Internet prezentacija: Paja Marganović
Return to top.
Škola Žarka Zrenjanina 25 Pančevo Vojvodina 26101 Srbija Telefon: (013) 345-955 Telefon: (013) 345-332 Internet prezentacija: Dečija Radost
Return to top.
Škola Savska 8 Pančevo Vojvodina 26101 Srbija Home Phone: (013) 334-867 Internet prezentacija: Mihajlo Pupin
Return to top.
Škola Vojvođanska bb Pančevo Vojvodina 26101 Srbija Telefon: (013) 318-859 Internet prezentacija: OŠ "Sveti Sava"
Return to top.
Škola Braće Jovanovića 75 Pančevo Vojvodina 26101 Srbija Telefon: (013) 319-166 Internet prezentacija: OŠ "Stevica Jovanović"
Return to top.
Škola Ignjata Barajevca 5 Pančevo Vojvodina 26101 Srbija Telefon: (013) 301-120 Telefon: (013) 344-483 Internet prezentacija: Uroš Predić
Return to top.