Adresar Javnih preduzeća

Grejanje Pančevo

Adresa Cara Dušana 7 Pančevo Vojvodina 26000 Srbija Telefon: +381/13/315-400

Informacije o ustanovi

Osnovna delatnost JKP “Grejanje” Pančevo je proizvodnja i snabdevanje parom i toplom vodom za potrebe zagrevanja stambenog i poslovnog prostora. Pored toga, JKP “Grejanje” obavlja i dimničarske usluge.
Preduzeće se finansira prodajom svojih usluga i te usluge su izvor finansiranja tekućeg poslovanja preduzeća, redovnog i investicionog održavanja. Deo sredstava za investicije usmerava se iz budžeta grada Pančeva, a deo se finansira od priključenja novih korisnika.
Naša infrastruktura
Najvažniji i najkrupniji delovi sistema daljinskog grejanja u Pančevu su: Toplana Kotež i Toplana Sodara, kao i vrelovodi Sodara-Centar i Kotež-Strelište.