ImeVeličinaDatum
Zakon o porezima na imovinu ("Sl.glasnik RS", br.26/01...95/18)548.6 KB2013/06/07
IMFL - Odluka o određivanju zona na teritoriji grada Pančeva, broj: II-04-06-19/2013-576.2 KB2013/10/23
IMFL - Odluka o stopi amortizacije u gradu Pančevu za porez na imovinu, broj: II-04-06-19/2013/7 od 27.11.2013.g.45.6 KB2013/11/28
IMFL - Odluka o visini stope poreza na imovinu u gradu Pančevu, broj: II-04-06-17/2014-9 od 26.11.2014.g.107.5 KB2013/11/28
IMFL - Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu ("Sl.glasnik RS", br.104/18)141.8 KB2014/01/10
Odluka o posebnoj naknadi za zaštitu i unapređenje životne sredine (Sl. list grada Pančeva br. 38/15)144.7 KB2014/02/06
Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl.glasnik RS", br.80/02...95/18)1.4 MB2014/07/25
Odluka o lokalnim komunalnim taksama ("Sl.list grada Pančeva", br.2/14...34/18)65.7 KB2014/08/12
IMFL - Prosečne cene nepokretnosti po zonama za 2020.g. po članu 6. Zakona o porezu na imovinu67.6 KB2016/02/22
Odlaganje duga: Pravilnik o postupanju Poreske uprave i poreskog obveznika u postupku odlaganja plaćanja dugovanog poreza na rate ("Sl.glasnik RS", 28/16)140.4 KB2016/04/18
Odlaganje duga: Objašnjenje u vezi mogućnosti odlaganja plaćanja dugovanog poreza (011-00-202/2016-04 Ministarstvo finansija)516.2 KB2016/04/18
IMFL - Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu ("Sl.glasnik RS", br.48/18)225.4 KB2018/07/05
IMFL - Pravilnik o načinu podnošenja poreske prijave za poreze na imovinu preko javnog beležnika ("Sl.glasnik RS", br.50/18)216.9 KB2018/07/06
Zakon o naknadama o korišćenju javnih dobara ("Sl.glasnik RS", br.95/18)659.5 KB2019/01/09
Odluka o naknadama za korišćenje javnih dobara ("Sl.list grada Pančeva", br.34/18)12.0 MB2019/01/24
Odlaganje duga: Referentna kamatna stopa član 5. Pravilnika24.6 KB2019/08/09
Pravilnik o visini jediničnih emisija zagađujućih materija u vazduhu i visini korekcionog faktora29.9 KB2019/08/09
Pravilnik o izgledu, sadržini i načinu dostavljanja prijave sa podacima od značaja za utvrđivanje naknade za zaštitu životne sredine35.2 KB2019/08/09
Pravilnik o parametrima za proračun količina zagađujućih materija100.7 KB2019/08/09
Uredba o kriterijumima za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu58.2 KB2019/08/09
Odluka o boravišnoj taksi1.9 MB2019/11/29