Porez na imovinu

Porez na imovinu2019-11-29T11:19:48+01:00
ImeVeličinaBr.Preuzimanja
Odluka o prosečnim cenama m2 - najopremljenija zona643.4 KB36
Odluka o prosečnim cenama m2 nepokretnosti po zonama u periodu od januara do septembra 2019. godine 887.8 KB71
Prosečne cena m2 nepokretnosti po zonama za utvrđivanje poreza na imovinu za 2020. godinu67.6 KB94
Odluka o visini stope poreza na imovinu u gradu Pančevu109.1 KB51
Odluka o određivanju zona i najopremljenije zone na teritoriji grada Pančeva143.1 KB80
Odluka o stopi amortizacije48.2 KB26
ImeVeličinaBr.Preuzimanja
Prosečne cena m2 nepokretnosti po zonama za utvrđivanje poreza na imovinu za 2019. g.199.0 KB946
Odluka o visini stope poreza na imovinu u gradu Pančevu109.1 KB459
Odluka o stopi amortizacije48.2 KB199
Odluka o prosečnim cenama m2 - najopremljenija zona 2018. g.195.9 KB341
Odluka o prosečnim cenama m2 nepokretnosti po zonama u periodu JANUAR-SEPTEMBAR 2018. g.202.1 KB574
Odluka o određivanju zona i najopremljenije zone na teritoriji grada Pančeva143.1 KB647
ImeVeličinaBr.Preuzimanja
Odluka o određivanju zona i najopremljenije zone na teritoriji grada Pančeva143.1 KB783
Odluka o pros cenama m2 nepok na osnovu kojih je za 2017. utv osnov za porez na imovinu u najoprem zoni i koef za zone88.7 KB669
Odluka o prosečnim cenama m2 odgovarajućih nepokretnosti po zonama u periodu januar - septembar 2017.132.2 KB561
Odluka o stopi amortizacije48.2 KB335
Odluka o visini stope poreza na imovinu u gradu Pančevu109.1 KB759
Prosečne cene 201869.4 KB1061
ImeVeličinaBr.Preuzimanja
Prosečne cene na imovinu za 2017. godinu62.3 KB938
Odluka o visini stope poreza na imovinu u gradu Pančevu109.1 KB679
Odluka o stopi amortizacije za 2017. godinu48.2 KB366
Odluka o prosečim cenama m2 odgovarajućih nepokretnosti po zonama u periodu Januar - Septembar 2016. godine100.1 KB736
Odluka o prosečnim cenama m2 na osnovu kojih je za 2016 utrvđuje osnovica poreza za najopreljeniju zonu54.5 KB460
Odluka o određivanju zona i najopremljenije zone na teritoriji grada Pančeva143.1 KB655
ImeVeličinaBr.Preuzimanja
Odluka o visini stope poreza na imovinu u gradu Pančevu, broj: II-04-06-17/2014-9 od 26.11.2014.g.107.5 KB656
Odluka o određivanju zona i najopremljenije zone na teritoriji grada Pančeva, broj: II-04-06-19/2013-5 od 11.10.2013.g.140.4 KB678
Odluka o stopi amortizacije u gradu Pančevu za porez na imovinu, broj: II-04-06-19/2013/7 od 27.11.2013.g.45.6 KB538
Odluka o prosečnim cenama m2 nepokretnosti na osnovu kojih je za 2015.g. utvrđena osnovica za porez na imovinu u najopremljenijoj zoni i o koeficijentima za zone, broj: II-04-06-16/2015-17 od 30.11.2015.g.91.9 KB721
Odluka o prosečnim cenama m2 nepokretnosti po zonama u periodu od januar - septembar 2015.g., broj: II-04-06-16/2015-17 od 30.11.2015.g.199.9 KB627
Prosečne cene nepokretnosti po zonama za 2016.g. po članu 6. Zakona o porezu na imovinu199.9 KB799
ImeVeličinaBr.Preuzimanja
Odluka o prosečnim cenama metra kvadratnog nepokretnosti106.8 KB490
Odluka o prosečnim cenama metra kvadratnog189.9 KB505
Odluka o određivanju zona140.4 KB430
Odluka o stopi amortizacije45.6 KB446
Odluka o visini stope poreza na imovinu u gradu Pančevu107.5 KB457
Prosečne cene nepokretnosti po zonama za 2015.g. po članu 6. Zakona o porezu na imovinu61.8 KB429
ImeVeličinaBr.Preuzimanja
Odluka o određivanju zona i najopremljenije zone na teritoriji grada Pančeva140.4 KB451
Odluka o prosečnim cenama metra kvadratnog nepokretnosti68.2 KB447
Odluka o prosečnim cenama metra kvadratnog100.5 KB439
Odluka o visini stope poreza na imovinu u gradu Pančevu62.7 KB467
Odluka o stopi amortizacije45.6 KB431
Cene m2 po vrstama nepokretnosti i zonama287.4 KB437

Informacije za građane

Najvažnije izmene kod poreskih oslobađanja

Porez na imovinu ne plaća se na nepokretnosti: - u javnoj svojini koje koriste direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava, korisnici sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje i d [...]

Vrednost nepokretnosti

Vrednost nepokretnosti utvrđuje se primenom sledećih elemenata: korisna površina; prosečna cena kvadratnog metra (u daljem tekstu: prosečna cena) odgovarajućih nepokretnosti u zoni u kojoj se nalazi ne [...]