O Participativnom budžetiranju

 

Projekat Participativno budžetiranje realizovan je u okviru programa EU – Podrška civilnom društvu 2013.

Cilj projekta je veće uključivanje građana u proces donošenja odluka, informisanje građana o budžetskom procesu, povećanje transparentnosti rada lokalne samouprave i budžetskog procesa i promocija opština i gradova, kao dobrih mesta za privredni razvoj i privlačenje investicija.

Programi participativnog budžetiranja (PB) su u Srbiji i okruženju relativno nov mehanizam za kreiranje i sprovođenje javnih politika na lokalnom nivou, iako ta praksa postoji još od osamdesetih godina prošlog veka i veoma je raširena kako u razvijenim zemljama zapadne Evrope, tako i u Americi, Kanadi, Australiji i Južnoj Americi, iz koje je i potekla.

Participativno budžetiranje je proces koji uključuje građane i ostale zainteresovane strane u određivanje prioriteta i donošenje planova potrošnje u okviru budžeta lokalne samouprave. Na ovaj način, deo budžeta namenjen je za projekte od interesa za lokalnu zajednicu.

Dobrobiti participativnog budžetiranja su sledeće:

  • Povećava transparentnost javne administracije i efikasnost javne potrošnje.
  • Osnažuje učešće građana u procesu donošenja odluka, raspodeli i nadzoru nad javnim fondovima.
  • Podrazumeva veću odgovornost lokalne vlasti, kako lidera tako i službenika.
  • Omogućava kolektivnu prioritetizaciju i rukovođenje javnim resursima.
  • Utiče na veći stepen poverenja između građana i vlasti.
  • Jača demokratsku kulturu i društvenu strukturu u okviru lokalne zajednice.

Za više informacija, internet prezentaciju o participativnom budžetiranju možete preuzeti OVDE.

Participativno_budzetiranje