Ivanovo (mađ. Sándoregyháza, nem. Alexanderkirchen ili Iwanowo) je seosko naselje koje se nalazi na teritoriji grada Pančeva, u Južnobanatskom okrugu Autonomne Pokrajine Vojvodine, u Republici Srbiji. Prema konačnim rezultatima popisa stanovništva iz 2011. godine, u Ivanovu živi 1053 stanovnika.
Naseljeno mesto Ivanovo osnovano je 1868 godine od strane Bugara – Palcena i Nemaca koji su tu radili na izgradnji nasipa na Dunavu i okruženo je vodom sa zapada, juga i istoka. Po popisu iz 1869.god. u selu je živelo 824, a 1880.god. najmanje u pračenom periodu, svega 724 žitelja. Smanjenje broja žitelja posledica je epidemije kolere. Nagli skok broja stanovnika je sledećeg popisa 1890.god. kada je registrovano 2129 žitelja. Ovaj veliki skok broja stanovnika je rezultat kolonizacije Mađara iz Bukovine, koji su doseljavani 1883 i 1884. godine. Nadalje beležimo porast broja stanovništva do 1910.god. Smanjenje broja žitelja sela 1921.god. posledica je prvog svetskog rata. Između dva svetska rata broj stanovnika se kretao između 2000-3000.

Popis iz 1869.god. beleži da je u selu najvise živelo Palcena. Ovaj narod je posle Ciprovačke bune 1688 prebegao pred Turcima u Austougarsku oko Krajove da bi kasnije došao u Banat današnji deo Rumunije odakle 1868 naseljavaju ovaj lokalitet kraj Dunava. Palčansko stanovništvo je poreklom iz severne Bugarske, oblast Paulikenija. Posle ove migracije je usledilo naseljavanje Nemaca stim da je večina ovih naseljenika iz drugih banatskih sela a manji deo iz Nemačke. Nakon njih Ivanovo naseljavaju Mađari iz Bukovine, severozapadna Rumunija.

Ivanovo ima veoma povoljan geografski položaj obzirom da se nalazi na Dunavu a do drugog svetskog rata imalo je i luku u kojoj su brodovi provodili celu zimu i danas ima još ostataka te luke u rukavcu Dunava poznatijem kao Zimovnik. Ivanovo je poznato i po tome što krajem aprila i početkom maja svake godine postaje stecište Šarana koji se mresti u ovom periodu, međutim veliki broj krivolovaca koji izlovljavaju Šarana u mrestu predstavlja veliki problem. Pored ovog Zimovnik je u toku leta za pecaroše iz cele Srbije i Crne Gore. Čak je 1998 održano i savezno takmićenje u pecanju na plovak.

Ivanovo poseduje povoljne uslove za poljoprivredu obzirom da je izgrađena velika mreža kanala za navodnjavanje tako da skoro nema njive koja s njene jedne strane nema neki od DTD-ovih kanala. Od ukupno 4816 ha površine atara na dan 30.04.1995.god. vidimo da su 2210 ha pod oranicama ali i da imamo 1642 ha neplodnih površina, 285 ha pašnjaka i 475 ha pod šumama.

Više o selu možete saznati na Vikipediji.

Podelite ovo: Kontaktirajte nas:
  • Mesna zajednica u Ivanovu
  • Obala Ivanovo
  • Ivanovo rukavac
  • Ivanovo ulica slika 1